DJEČJA KNJIŽEVNOST I EKOLOGIJA: Mala radionica na temu održivosti

DJEČJA KNJIŽEVNOST I EKOLOGIJA: Mala radionica na temu održivosti

Jučerašnji dan u školskoj bašti i više nego zanimljiv! Učili smo o održivosti i gledali animirani film “Dobro drvo” da bismo bolje shvatili odnos čoveka i prirode, kako da brinemo o našoj planeti i kako da se ponašamo održivo.

Raznim oblastima i temama prilazimo sa više strana. Ovoga puta, temi održivosti prišli smo sa aspekta upoznavanja i tumačenja jedne od najljepših dječjih priča – “Dobro drvo”. Upoznajući se sa fabulom u priči i sa (neodrživim) ponašanjem dječaka i njegovim odnosom prema drvetu, koje je metafora prirode i ekosistema koji nam omogućavaju resurse, obostrano smo se upoznavali i sa svijetom dječje književnosti i sa problemima neodrživog ponašanja čovjeka, njegove zajednice i savremenog stila života.

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *